2021-11-18 09:21:31

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 5,37 procent i oktober - G5 största innehavet - väntar sig starkt avslut på börsåret

Fonden Plain Capital Bronx steg 5,37 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

"Efter en svagare aktiemarknad under september och inledningsvis i oktober vände sentimentet och börserna fick ny kraft uppåt. Som vi beskrev i förra månadsrapporten agerade vi köpare under den svagare perioden vilket gynnade fondens utveckling under oktober månad.
Vi går nu in i en starkare period på börsen historiskt och vi förväntar oss ett starkt avslut på börsåret 2021", skriver förvaltaren Patrik Wallenberg.

Bästa innehav under månaden var Note, Svolder och Ferronordic medan BHG, Mycronic och Pricer var sänken. Förvaltaren skriver inget om eventuella förändringar i portföljen.

"Under månaden var rapporterna i fokus och vi såg stora förändringar i de rapporterade bolagens aktiekurser. Minsta besvikelse fick stora effekter på aktiekurserna samtidigt som goda rapporter belönades väl. Sammantaget inkom rapporterna med godkännda resultat som många även slog högt ställda förväntningar", uppger Wallenberg.

Fonden har 72 procent av portföljen i aktier, 14 procent i ränta och 14 procent i kassa.

Största innehav var G5, Investor och Mycronic med andelar om 2,7, 2,07 respektive 1,84 procent.

Plain Capital Bronx, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent5,37

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds