2021-11-18 09:20:33

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 0,52 procent i oktober - ser långsiktigt positivt på kinesiska bolag

Fonden Plain Capital LunatiX steg 0,52 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,55 procent. Det framgår av en månadsrapport.

"Efter en tids nedgångar under september och inledningsvis i början av oktober kom oktober att bli en månad med stark återhämtning", skriver förvaltaren Patrik Wallenberg i en kommentar.

Fintech, Ryssland och kinesiska storbolag bidrog mest positivt till utvecklingen. Negativa bidragsgivare blev exponeringen mot Sydkorea, Mexiko och en svagare USD mot SEK.

Fonden har en långsiktigt positiv syn på kinesiska bolag.

"Detta med bakgrund av att politisk oro pressat ner värderingarna som vi anser låga givet
bolagens förmåga att skapa mervärde. Därmed består vår långsiktigt positiva syn till exponeringen mot kinesiska bolag", uppger Wallenberg.

Vid månadens utgång var exponeringen 97,18 procent och en kassahållning om 2,82 procent.

Största innehav var Global X Fintech, ISHS MSCI EM Markets och Global X Social Media med andelar om 16,84, 14,35 respektive 13,75 procent.

Plain Capital LunatiX, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent0,52
Fond i år, förändring i procent7,55

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds