2021-11-18 09:17:57

Finwire Funds

Tenoris One minskade 1,65 procent i oktober - undviker investeringar på svenska börsen

Fonden Tenoris One minskade 1,65 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henric Nordin.

"Den främsta förklaringen till den sämre utvecklingen är att marknaden varit svårläst med ett stort antal avvaktande trender", uppger förvaltaren.

Under november kommer fonden att "släppa lite på bromsen" för att skapa möjlighet till ökad avkastning. Fokus ligger också u
tvecklingen på världsmarknaderna, som fortsatt präglats av oroligheter och svängningar, enligt förvaltaren.

Nordin uppger att han har ett fortsatt öga på framförallt inflationsutvecklingen och den kinesiska fastighetsmarknaden.

Vad gäller trender har man under oktober identifierat färre tydliga trender än andra månader.

"En intressant förändring är dock att den långa (uppåtgående) trenden i OMXS30, som vi observerat under ca 16 månader, nu har brutits. Till dess att en ny trend kan skönjas, avvaktar vi tillsvidare med investeringar i den svenska börsen till förmån för trender i andra tillgångsslag", uppger Henric Nordin.

Fonden ser tre långa uppåtgående trender - S&P 500, koppar och kakao. Korta trender, alltså nedåtgående, är silver.

Tenoris One, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,65

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Tenoris One
mutualfunds