2021-12-06 13:59:23

Finwire Funds

Politiken styr fortfarande börsen - Penser

Erik Penser Bank poängterar i senaste veckobrevet att det är återigen politiken och inte inflationen eller covid som styr börsutvecklingen. Detta märktes senast i samband med den temporära lösningen av USA:s skuldtak, vilket ledde till en omedelbar reaktion på världens börser.

Politiken är något som Penser också fortsättningsvis kommer titta på samt den fjärde coronavågen, då dessa två faktorer är relaterade.

Samtidigt har Penser med anledning av börsutvecklingen hittills valt att ytterligare skydda avkastningen i sina portföljer. Detta genom att säkra vinster och lägga ytterligare skydd i portföljer där det går.

”Vi har ju sedan en tid tagit ut höjd för fjärde vågen, trots att marknaden knappt reagerade på den tredje. Det ger att vi via vår exponering redan har helt undvikit eurozonen, emerging markets och Asien och investerat via dollar som agerar som en safe haven, säker hamn, ett ytterligare portföljskydd helt enkelt. Vi undviker dessa regioner då vi dagligen kan se i data hur pass mycket mindre folk rör på sig jämfört USA (med andra ord mer pandemins negativa effekter), samt vi kan mäta hur mycket man stänger ned ekonomin. Ett annat skäl bakom detta är den rådande energikrisen i Europa som vi tidigare har skrivit om”, skriver Pensers kapitalförvaltningschef Jonas Thulin.

Framåt uppges de senaste KPI-siffrorna från USA vara väldigt intressanta.

”Vår maximala övervikt kvarstår med utökat nedsidesskydd och vi får se om den klassiska ”buy the dip”-signalen vi nu fått i marknaden kommer att bita”, avslutar Thulin.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Erik Penser Bank
analytics mutualfunds stocks