2022-01-12 15:05:02

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX minskade 0,78 procent i december - exponering mot Kina missgynnade utvecklingen

Fonden Plain Capital LunatiX minskade 0,78 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 3,78 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis förklaras att exponeringen mot Sydkorea och Mexiko bidrog bäst till fondens utveckling under månaden. Amerikanska dollarns utveckling gentemot svenska kronan gynnade ytterligare.

I den negativa vågskålen för månaden återfanns exponeringen mot Kina samt innehav inom fintech.

"Som vi beskrivit i tidigare månadsrapporter har vi en långsiktigt positiv syn till kinesiska bolag. Detta med bakgrund av att politisk oro pressat ner värderingarna som vi anser låga givet bolagens förmåga att skapa mervärde. Därmed består vår långsiktigt positiva syn till exponeringen mot kinesiska bolag. Vi är starkt positiva till den kinesiska exponeringen under kommande börsår 2022", kommenterar förvaltaren.

Vid månadsskiftet hade fonden en kassahållning om 6,4 procent.

Plain Capital LunatiX, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,78
Fond i år, förändring i procent3,78

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds