2022-01-26 14:07:57

Finwire Funds

Proethos fond har rebalanserat portföljen inför 2022

I den senaste månatliga uppdateringen från Proethos skriver förvaltaren Magnus Alfredsson att även om man inte var nöjd med avkastningen under 2021 är en nedgång på 5 procent inte katastrof när fonden steg cirka 63 procent under 2020. Däremot menar förvaltaren att nedgången var trist då fonden fick många nya sparare under året.

Under inledningen av 2022 har förvaltaren rebalanserat, städat upp, köpt och sålt av innehav i fondens portfölj. Risknivån i fonden har sänkts och har nu till större delen stora och mogna innehav på bekostnad av småbolag.

"Vi är i början av ett hållbart paradigmskifte och jag kan bara hålla med vd:n till världens största kapitalförvaltare Larry Fink när han i vecka sa: detta är bara början, den tektoniska förändringen mot hållbara investeringar accelererar fortfarande", skriver Alfredsson.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Proethos Fond
fundsustainability mutualfunds