2022-04-20 16:22:56

Finwire Funds

Plain Capital Bronx ökade 3,5 procent i mars - ser möjligheter att kliva in på attraktiva nivåer

Fonden Plain Capital Bronx steg 3,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,49 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver Wallenberg att marknaden visade på positiv utveckling trots en ökad oro kring den höga inflationen, hökaktiga centralbanker och det pågående kriget i Ukraina. Den positiva utvecklingen kommer enligt förvaltaren från översålda nivåer. Även om man såg uppgångar i flera olika marknader utvecklades USA starkare än Europa.

"Marknaderna befinner sig i en högvolatil miljö där snabba rörelser skall ses som möjligheter för den aktiva förvaltaren. Bakomliggande faktorer är krig, inflationsoro, hökaktiga tongångar från centralbanker och tillväxtdata. En mix av orosmoln som marknaden reagerar starkt på och navigerar utefter. I denna miljön styr teknisk analys och vi menar att sälja på styrka och köpa på svaghet kommer vara en vinnande strategi under resterande av året", skriver förvaltaren.

Förvaltaren menar att man nu befinner sig i en marknadsfas där aktiv förvaltning kommer att gynnas. På kort sikt förväntar man sig nu en mer sidledes marknad med större svängningar. På lite längre sikt är Wallenberg positiv och menar att man ser nuvarande år som en möjlighet att kliva in på attraktiva nivåer i starka bolag.

Största positiva bidragsgivarna under månaden var MIPS, Novotek samt GHP Specialty Care. Även fondens aktiva trading gynnade utvecklingen.

Plain Capital Bronx, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent3,5
Fond i år, förändring i procent-13,49

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds