2022-05-06 08:19:26

Finwire Funds

Lucy Global Fund minskade 5,27 procent i april - avyttrat position i Roblox

Fonden Lucy Global Fund A minskade 5,27 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Therese Nyrén.

Förvaltaren skriver att värderingarna på många bolag kommit ner och att det därför finns möjligheter för nya investeringar. Framåt tror man att det kommer att ske en förskjutning gentemot billigare varumärken från konsumenter.

Centralbankerna har inlett sina räntehöjningscykler och Riksbanken gav under månaden besked om höjning med 25 punkter. Samtidigt oroade sig marknaderna också för den stigande inflationen, höga energipriser, nedstängningarna i Kina samt kriget i Ukraina.

Under månaden var de främsta positiva bidragsgivarna till fonden Lululemon Athletica, Revolution Race och Ferrari.

"Sportklädesbjässen Lululemon Athletica tillhörde de aktier som gått relativt starkt under april. Företaget har släppt en ny tillväxtstrategi. Målet är att dubbla intäkterna till 2026. Modebolaget meddelade också att man ligger före plan vad gäller tillväxt- och vinstmål för 2023", skriver förvaltaren.

I den negativa vågskålen fanns samtidigt Swedencare, Humble Group och Roblox.

Vad gäller portföljförändringar har fonden tagit beslut om att avyttra innehavet i Roblox.

"Vi ser idag att vi kommit in ett nytt läge där vi tyvärr befarar att Roblox kommer ha en del utmaningar framöver, återgången till skolan har för många barn genererat mindre surftid och vi tror att den kommer att begränsas framöver. Vi tror också att det kommer bli svårt att attrahera den äldre målgruppen att börja använda Roblox, vi ser andra plattformar som tar över och tror att det kommer vara svårt att motivera högre intäkter", skriver förvaltaren.

Lucy Global Fund A, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,27
Index MM, förändring i procent-8,03

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Lucy Global Fund A
mutualfunds