2022-05-09 15:47:17

Finwire Funds

Arden xFund minskade 3,1 procent i april - köp i Yara, Tele2 samt K&S

Fonden Arden xFund minskade 3,1 procent i april. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis lyfter förvaltaren det allt mer svårnavigerade investeringsklimatet där risken för recession ses som det största orosmolnet. Därutöver oroar även nedstängningarna i Kina, kriget i Ukraina samt centralbankernas allt stramare penningpolitik.

"Vi ser allt aggressivare centralbanker med höjda räntor och minskade likviditetsstöd. Amerikanska tioårsräntan accelererade som högst till 2,91 procent. Riksbanken som tvärvänt, höjde inte helt oväntat reporäntan till 0,25 procent. Det är första gången vi ser positiv ränta sedan år 2014", skriver förvaltaren.

Vidare menar Hjorth att även om man går in i en säsongsmässigt svagare börsperiod är det positivt att många bolag presenterat starka kvartalsrapporter.

Största positiva bidragen till fondens utveckling under månaden kom från Maersk, Astra Zeneca och Stora Enso. I den negativa vågskålen fanns Nvidia, Alphabet och Zim Integrated Ship.

Gällande fondens aktivitet skriver förvaltaren att man köpte Yara, Tele2 och K&S. Samtidigt sålde man Veolia, Microsoft och Nvidia.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Ikano, SBAB, Electrolux och Scania med portföljvikter om 6,31, 6,31, 6,30 respektive 6,30 procent.

Störst exponering hade fonden mot Sverige med en allokering om 53,48 procent mot den svenska marknaden, följt av USA och Tyskland med vikter om 23,34 respektive 4,78 procent.

Fondens aktieexponering uppgick vid månadsskiftet till 66 procent.

Arden xFund, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,1

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds