2022-05-11 10:51:32

Finwire Funds

eSports Fund minskade 9,88 procent i april - segmentet gaming-tillbehör växer

Fonden eSports Fund minskade 9,88 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,91 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,09 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,98 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis kommenterar förvaltaren inflationen och räntehöjningarna.

"För att komma till bukt med den skenande inflationen måste räntehöjningar genomföras. Dessa fakta är välkända och är nu till stor del inprisat i aktiemarknaden. Det som är okänt är hur aggressivt räntan kommer höjas och hur lång tid det tar innan inflationen går ner och till vilket pris", skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att detta påverkar aktiemarknaden, vilken på många håll är nere 20 procent sedan årsskiftet. Vidare lyfter man fram att det framförallt är tillväxtaktier påverkats.

"Tittar man på olika index enskilda aktier så har framför allt tillväxtaktier påverkats negativt, vilket eSport och gaming-bolag är i många fall. Det är inte ovanligt att se nedgångar nu på 50-80 procent från högsta nivåer", fortsätter förvaltaren.

På den positiva sidan, har eSporten kommit igång igen och under maj planeras flera stora event. Newzoo släppte under månaden en rapport, där man kan läsa att eSport ökar kraftigt även under 2022.

"Det som framför allt har drivit tillväxten är nya spel som blir föremål för eSport, som exempelvis Valorant, eSportens framtåg inom mobilspel och att eSporten börjar öka i popularitet i tillväxtmarknader så som Latinamerika och Afrika", förklarar Nicklasson.

Fortsättningsvis skriver man att eSports-bolagen som fortfarande till 60 procent finansieras av sponsring börjar bli bättre på att hitta andra intäktskällor. Samtidigt konstaterar man också att segmentet gaming-tillbehör fortsätter att växa kraftigt till stor del på grund av eSporten.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Activision Blizzard, Electronic Arts och Take Two Interactive med portföljvikter om 7,82, 7,30 respektive 6,33 procent.

eSports Fund, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,88
Index MM, förändring i procent-3,91
Fond i år, förändring i procent-18,09
Index i år, förändring i procent-3,98

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds