2022-05-11 10:56:22

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 9,28 procent i april - Unity föll kraftigt

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 9,28 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,91 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,87 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,98 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden fortsatt kantas av räntehöjningar och skenande inflation. Man konstaterar att tillväxtaktier har påverkats särskilt negativt.

"Tittar man på olika index enskilda aktier så har framför allt tillväxtaktier påverkats negativt. Det är inte ovanligt att se nedgångar nu på 50-80 procent från högsta nivåer. Det är omöjligt att försöka träffa botten men man kan konstatera att många av denna typ av bolag nu har kommit ner till historiskt låga nivåer", skriver förvaltaren.

Vidare konstaterar man att att flera av innehaven haft en negativ månad, där vissa drabbats extra hårt.

"Unity är ett typexempel på bolag som drabbats hårt. Unity är ett intressant tillväxtbolag som har stor potential framåt, med en mycket gynnsam marknadsposition i ett segment som växer kraftigt, men som ännu ej är lönsamma och där värderingen varit något utmanande", förklarar förvaltaren.

Å andra sidan lyfter man också fram bolag som presterat väl, däribland PTC och Aixtron. PTCs positiva avkastning förklaras med att man överraskade positivt på rapport samtidigt som man övergått i en SaaS-affärsmodell vilket gynnat bolaget. Vad gäller Aixtron, ett bolag som har en central roll i en del av tillverkningsprocessen av laser för 3D-igenkänning, har de fått flera köprekommendationer under månaden.
Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lumentum, ST Microelectronics och Aixtron med portföljvikter om 7,43, 6,41 respektive 6,16 procent.

Augmented Reality Fund A, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,28
Index MM, förändring i procent-3,91
Fond i år, förändring i procent-19,87
Index i år, förändring i procent-3,98

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds