2022-06-08 16:13:55

Finwire Funds

Proethos Fond betonar vikten av en diversifierad portfölj

Magnus Alfredsson som förvaltar Proethos Fond skriver i sin månatliga uppdatering att den största nyttan med att spara i en fond är att man kan få en väl diversifierad portfölj.

"Anledningen till att Proethos är en global blandfond har väldigt mycket med riskspridning och diversifiering att göra. Tre företag inom vindkraft, ett i Nya Zeeland, ett i Danmark och ett i USA kan röra sig helt olika pga lokal lagstiftning, valuta, marknaden i deras närområde, politik och om länderna där de är verksamma är tidigt eller sent i konjunkturen. Räntedelen i Proethos portfölj tillför även den extra diversifiering, både genom att det är ännu ett tillgångsslag men även genom att den är uppdelad i flera olika valutor", skriver Alfredsson.

Framöver menar förvaltaren att om man är långsiktig i sitt sparande bör man starta ett månadssparande och fokusera mer på sina intressen än på börsens volatilitet.

Avslutningsvis lyfter Alfredsson fram att Tyskland, Danmark, Nederländerna och Belgien ska bygga vindkraftsparker och producera 150 gigawatt havsbaserad vindkraft till 2050. Det motsvarar tio gånger mer än dagens nivå och skulle uppfylla hälften av den vindkraft som EU bedömer behövas för att nå klimatneutralitet till 2050.

Proethos Fond har hittills under året sjunkit med 12 procent.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Proethos Fond
fundsustainability mutualfunds