2022-06-13 14:41:04

Finwire Funds

eSports Fund ökade 3,7 procent i maj - Embracer främsta bidragsgivare

Fonden eSports Fund steg 3,7 procent i maj, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att maj bjöd på stor volatilitet. Samtidigt har marknaden prisat in många av de orosmoln som hittills påverkat marknaden så som inflation, räntehöjningar och minskad tillväxt.

Främsta bidragsgivare till fonden under månaden var den svenska spelutvecklaren Embracer, vilka utgör 5,42 procent av fondens innehav.

"Finansiellt har Embracer en mycket stark position. Man växer kraftigt och stadigt med imponerande marginaler. Bolaget är välkapitaliserat och värderingen är absolut rimlig, i det stora hela är detta ett bolag som vi tror starkt på", skriver förvaltaren.

Avslutningsvis delar förvaltaren med sig av sin syn på framtiden, man menar att det på lite längre sikt finns goda investeringsmöjligheter i bolag som kommit ner i pris.

"Intressant att se är att insiderhandeln gällande många bolag ökade under månaden till nivåer som var högre än vad de varit sedan i mars 2020 och december 2018. Med insiderhandel menar jag köp av anställda och ledning i företag. Detta är en bra indikator då dessa köpare är de som känner till sina företag bäst och som absolut är vad jag skulle kalla smarta pengar", skriver förvaltaren.

Vad gäller branschallokering stod spelutvecklare för 60,2 procent, följt av hårdvara med 13,0 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien om 35,6, 35,1 respektive 15,9 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Electronic Arts, Take Two Interactive och Ubisoft med portföljvikter om 6,55, 6,51 respektive 6,51 procent.

eSports Fund, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent3,7
Index MM, förändring i procent0,7
Fond i år, förändring i procent-15,1
Index i år, förändring i procent-6,8

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds