2022-06-29 16:09:15

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 0,07 procent i maj - positiva bidrag från exponering mot Kina, Sydkorea och Mexiko

Fonden Plain Capital LunatiX steg 0,07 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,82 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Gällande fondens geografiska exponering kom de största positiva bidragen från fondens exponering mot Kina, Sydkorea och Mexiko.

Största negativa bidragen kom från fondens exponering mot Fintech och Sociala medier. Att dollarn försvagades mot svenska kronan missgynnade också fondens utveckling.

"Vidare är det fortsatt oroligt på världsmarknaderna med hög inflation, ränteoro och kriget i Ukraina som bakomliggande faktorer. Samtidigt som oron skapar långsiktiga möjligheter förväntar vi oss fortsatt en hög volatilitet på marknaden", skriver Wallenberg.

Vid månadsskiftet hade fonden en kassa om 3,63 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var iShares MSCI EM Markets, Vanguard FTSE EM ETF och iShares MSCI Mexico med portföljvikter om 16,72, 12,46 respektive 12,11 procent.

Plain Capital LunatiX, %maj, 2022
Fond MM, förändring i procent0,07
Fond i år, förändring i procent-12,82

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds