2022-07-04 10:08:16

Finwire Funds

Lucy Global Fund minskade 6,81 procent i juni - avyttrat Rebelle och Revolution Race

Fonden Lucy Global Fund A minskade 6,81 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,80 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Therese Nyrén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de finansiella marknaderna fortsatt präglas av inflations- och ränteoro. Man konstaterar att inflationen inte fallit tillbaka utan snarare tilltagit med inflationssiffror på 9,1 i Storbritannien, 8,6 i USA och 7,3 i Sverige.

Under månaden var de främsta positiva bidragsgivarna till fonden Zegna, Loreal och Interparfums. I den negativa vågskålen under månaden fanns fondens positioner i Humble Group, Pvh Corp och Under Armour.

Vad gäller fondens portföljbolag skriver man att Fenix Outdoor fått köprekommendation av Dagens Industri efter ett bra första kvartal med fortsatt vinspotential. Man lyfter också fram att Loreal under månaden gått ut med att man köper det svenska parfymhuset Byredo.

Vidare har Humble Group under månaden förvärvat portugisiska Lev Group.

"Köpeskillingen på 163 miljoner kronor var delvis kontant, 58 procent, och resten genom aktier i Humble. Lev producerar kosttillskott, livsmedel och snacks, samt färdiga maträtter med höga biologiska proteinvärden. Säljarna har åtagit sig att stanna kvar och driva verksamheten i minst fyra år efter det att transaktionen har genomförts", skriver förvaltaren.

Under månaden genomförde Humble en emission av obligationer på 250 miljoner kronor och kommunicerade att man överväger att göra fyra förvärv i närtid.

Portföljförändringar som skett under månaden består av avyttring i Rebelle och Revolution Race samt köp i Fenix Outdoor.

Lucy Global Fund A, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,81
Index MM, förändring i procent-8,80

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Lucy Global Fund A
mutualfunds