2022-07-07 12:31:30

Finwire Funds

eSports Fund minskade 9,1 procent i juni - Frontier Developments bidrog positivt

Fonden eSports Fund minskade 9,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att finansmarknaderna under juni präglats av makroekonomisk oro med inflationssiffror som kommit in över förväntningarna.

"Under månaden har räntor runt om i världen höjts, i många fall mer än förväntat. Detta har i sin tur lett till att tillväxtprognoser skruvats ner. Med detta sagt går fortfarande många av världens ekonomier bra och vi får nog vänja oss vid ett mer normalt ränteklimat än vi haft de senaste åren", skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att flera stora eSports-arrangemang såsom Dreamhack genomförts under juni. Närmast går även turneringar för Counter-Strike och Valorant av stapeln.

Vad gäller fondens utveckling, bidrog de flesta innehaven negativt med undantag för några få bolag, däribland Frontier Developments.

"Under juni rapporterade man för helåret och omsättningen var högre än förväntad. Omsättningen ökade med 26 procent jämfört med året innan. Denna omsättning drevs på av en lyckad spellansering under november 2021 i form av Jurassic World Evolution 2 och förväntas drivas på framåt av deras spel F1 Manager 2022", förklarar förvaltaren.

Vad gäller branschallokering stod spelutvecklare för 58,6 procent, följt av hårdvara om 11,9 procent. Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 35,9, 32,3 respektive 16,0 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Activision Blizzard, Take Two Interactive och Electronic Arts med portföljvikter om 6,57, 6,01 respektive 5,97 procent.

eSports Fund, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,1
Index MM, förändring i procent-4,3
Fond i år, förändring i procent-22,8
Index i år, förändring i procent-10,8

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds