2022-07-08 16:05:45

Finwire Funds

Arden xFund minskade 5,04 procent i juni - köp i Eli Lilly & Co och Volvo Car

Fonden Arden xFund minskade 5,04 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,89 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att både aktie- och obligationsmarknaderna präglades av recessionsoro under månaden. Stockholmsbörsen (OMXS30) var ner 8,26 procent i juni.

"Fokus har förflyttats från ränte- till konjunkturoro liksom från inflation till bolagens vinster. Nu står kassaflöde och nettoskuld i centrum. Även om många bolag har växande försäljning och än så länge fått acceptans för prishöjningar, har vi sett ett antal vinstvarningar från bland annat Getinge, Husqvarna och Boozt", skriver förvaltaren.

Samtidigt menar förvaltaren att en faktor som kan ge konjunkturen styrka är att de amerikanska hushållen fortfarande är ovanligt finansiellt starka. Utöver det ser man också en minskad halvledarbrist, lägre fraktpriser och billigare stål.

Gällande fondens aktivitet skriver förvaltaren att man deltog i OX2:s placing, man köpte också Eli Lilly & Co, Volvo Car samt FRN:s från både Nordea Hypotek och Stadshypotek. Samtidigt sålde man Maersk, Palo Alto, Apple, WPM och Zim Integrated.

Främsta bidragsgivarna under månaden var Astra Zeneca, Novo Nordisk och Eli Lilly. I den negativa vågskålen fanns Anglo American, SSAB och Zim Integrated.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige den största regionen med 58,65 procent följt av USA med allokering om 8,43 procent. Vad gäller sektorfördelningen var exponeringen störst mot räntebärande tillgångar följt av material om runt 42 respektive 15 procent.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Nordea Bank och SBAB med portföljvikter om 6,44 respektive 6,43 procent.

Arden xFund, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,04
Fond i år, förändring i procent-18,89

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds