2022-08-03 08:22:14

Finwire Funds

Lucy Global Fund ökade 9,57 procent i juli - investerare mer positiva efter ett turbulent halvår

Fonden Lucy Global Fund A steg 9,57 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,75 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Therese Nyrén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juli varit en positiv månad efter en vår kantad av oro för inbromsad tillväxt, hög inflation och stigande räntor.

"Den amerikanska centralbanken höjde räntan med ytterligare 0,75 procent, vilket inte var någon överraskning för marknaden. Jerome Powell uppgav efteråt att höjningstakten framöver troligen kommer bromsa i samband med att Fed utvärderar ny data. Detta besked fick fart på de amerikanska börserna", skriver förvaltaren.

Under månaden var de främsta positiva bidragsgivarna till fonden Brunello Cusenelli, Hermes och Capri Holding. Bland de innehav som utvecklades sämst fanns istället fondens positioner i Swedencare, Adidas och Lyko.

Vad gäller fondens portföljbolag skriver man bland annat att Hermes under det första halvåret har ökat sin omsättning om 26 procent i jämförelse med samma period förra året. Man skriver också att Swedencare under det senaste kvartalet vuxit organiskt med 4 procent.

"Vi visste att den organiska tillväxten även i detta kvartal skulle ligga under vår målsättning för året och det beroende på att Q2 förra året hade en stark organisk tillväxt om 45 procent”, skriver vd Håkan Lagerberg för Swedencare i senaste kvartalsrapporten.

Inga portföljförändringar har gjorts under månaden.

Lucy Global Fund A, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent9,57
Index MM, förändring i procent6,75

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Lucy Global Fund A
mutualfunds