2022-09-02 14:33:48

Finwire Funds

Go Blockchain Fund har haft hög aktivitet i portföljen under augusti

Fonden Go Blockchain hade en hög aktivitet i portföljen under augusti. Det framgår av en månadsrapport.

Portföljens omsättningskvot uppgick till 65 procent vilket indikerar stor aktivitet. Förvaltarna har under rekonstruktionen av portföljen velat allokera en större del av kapitalet mot bolag som drar direkt nytta av blockkedjan.

Sedan starten av 2022 har aktier kopplade till blockkedjan utvecklats svagt på grund av en avtagande riskaptit hos investerare. Den genomsnittliga nedgången för portföljens innehav är 42,10 procent. Vidare menar förvaltarna att dessa bolag troligtvis kommer att utvecklas bättre än den breda marknaden när riskaptiten kommer tillbaka.

Förvaltarna är fortsatt positiva gällande tillväxtutsikterna för sektorn. Sedan den 26 juli har fonden haft en överavkastning på 1,73 procent jämfört med sitt jämförelseindex.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Silvergate Capital, Ping Identity, Roblox, SBI Holdings och Wipro.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Go Blockchain Fund A
blockchain fundtech mutualfunds