2022-09-09 09:36:43

Finwire Funds

Arden xFund minskade 1,68 procent i augusti - stor portföljaktivitet under månaden

Fonden Arden xFund minskade 1,68 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,71 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det varit oroligt på finansmarknaderna under augusti.

"Energikrisen spred fortsatt oro i Europa och driver upp inflationen. Recession är nu mer sannolikt än dämpad BNP-tillväxt. Ekonomin går mer från slowdown till contraction, det vill säga att både inflation och tillväxt faller tillbaka. Signaler som styr det mesta just nu och är negativt för tillgångsslaget aktier", skriver förvaltaren.

Vad gäller fondens utveckling, stod SSAB, Yara International och Boliden för de största bidragen under juli. I den negativa vågskålen fanns istället Aker Carbon Capture, Investor och Volvo Car.

De portföljförändringar som gjorts under månaden bestod i att fonden har återköpt Apple, Verbio, Investor, Nibe, Nextera, Aker Carbon Capture och Palo Alto Networks samt tagit in två nya innehav i form av Coca-Cola och Albemarle. Samtidigt sålde man innehaven i YARA och K&S. På räntesidan köpte man SEB Likviditetsfond.

"Trots FED-chefen Jerome Powells tuffa budskap på den årliga konferensen i Jackson Hole är vissa investerare hoppfulla om att räntehöjningscykeln kan närma sig sitt slut. Amerikanska tioårsräntan steg från 2,60 procent till 3,13 procent under månaden. Räntemarknaden lär fortsätta vara i fokus under hösten men på lång sikt är vinst- utvecklingen avgörande för börsutvecklingen", skriver Hjorth.

Fondens aktieexponering var 55 procent i slutet av månaden.

Den geografiska exponering var störst mot Sverige följt av USA med en allokering om 60,76 procent respektive 16,34 procent.

Gällande sektorfördelningen var exponeringen störst mot räntebärande tillgångar följt av hälsovård och sällanköpsvaror på cirka 29, 17 respektive 9 procent.

Arden xFund, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,68
Fond i år, förändring i procent-20,71

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds