2022-09-12 08:54:30

Finwire Funds

eSports Fund minskade 1,6 procent i augusti - Embracer bidrog negativt

Fonden eSports Fund minskade 1,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att augusti varit en rätt så stillastående månad trots att oron för ytterligare räntehöjningar återigen blossat upp.

"Fed kommer med stor sannolikhet fortsätta höja räntan tills det att en ordentlig
inbromsning i ekonomin kan konstateras. Vi är nu i ett läge där paradoxalt nog bra nyheter angående ekonomin blir dåliga nyheter då Fed ej kommer sakta ner förrän man ser en tydlig tillbakagång i ekonomin. Det kommer dock signaler på att tidigare räntehöjningar gett effekt på inflationen men det är nog en lång väg kvar innan inflationen är på normala nivåer igen", skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att de innehav som bidragit mest positivt till avkastningen under månaden var Gfinity och Unity.

"Gfinity är ett litet innehav i fonden och är ett mindre nischat eSportbolag från England som levererar eSport-upplevelser och strategier. Under månaden lanserade Gfinity Athlos game technologies, som är en turneringsbaserad plattform för att fördjupa spelares engagemang i populära spel" förklarar Nicklasson.

Vad gäller Unity är det ett bolag som under året kommit ner i värdering men som förvaltaren tror har fina förutsättningar för tillväxt framåt.

I den negativa vågskålen fanns istället Embracer som under månaden lanserat spelet Saint Row vilket inte enbart mötts av positiva recensioner. Det fick i sin tur aktiekursen att utvecklas negativt.

Vad gäller branschallokering stod spelutvecklare för 56,2 procent, följt av hårdvara om 12,0 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 36,3, 29,7 respektive 15,5 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Electronic Arts, Activision Blizzard och Take Two Interactive med portföljvikter om 6,35, 6,19 respektive 6,14 procent.

eSports Fund, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,6
Index MM, förändring i procent-1,0
Fond i år, förändring i procent-20,8
Index i år, förändring i procent-4,4

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds