2022-09-12 09:01:42

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 1,3 procent i augusti - Immersion och Unity bidrog positivt

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att augusti varit en rätt så stillastående månad trots att oron för ytterligare räntehöjningar återigen blossat upp.

"Fed kommer med stor sannolikhet fortsätta höja räntan tills en ordentlig inbromsning i ekonomin kan konstateras. Vi är nu i ett läge där paradoxalt nog bra nyheter angående ekonomin blir dåliga nyheter då Fed ej kommer sakta ner förrän man ser en tydlig tillbakagång i ekonomin. Det kommer dock signaler på att tidigare räntehöjningar gett effekt på inflationen men det är en lång väg kvar innan inflationen är på normala nivåer igen", skriver förvaltaren.

Vidare lyfter man fram Unity och Immersion som de innehav vilka bidragit mest till fondens avkastning under månaden. Immersion är verksamma inom känselteknik (haptics) vilket Nicklasson tror kommer gynnas av AR:s frammarsch. I den negativa vågskålen fanns istället Nvidia som kom med en dålig rapport.

Vad gäller kommande lanseringar lyfter förvaltaren fram att det kommit fler uppgifter om att Apples AR/VR-glasögon ser ut att presenteras i januari nästa år.

"Tittar man på aktiviteter inom varumärkesregistrering ser det ut som att Apple försöker säkra ett namn kopplat till 'Reality'. Den första versionen glasögon kommer troligtvis använda en kombination av AR- och VR-teknologi och Apple kommer därmed bli en närmare konkurrent till Meta som idag är ledare gällande VR-glasögon", avslutar förvaltaren.

Vad gäller branschfördelning hade man vid månadsskiftet störst allokering mot AR-Hårdvara om 43,9 procent, följt av AR-mjukvara om 26,8 procent. Störst exponering har fonden mot USA, följt av Europa med 67,3 respektive 11,5 procent.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lumentum, PTC och Qualcomm med portföljvikter om 6,22, 5,51 respektive 5,46 procent.

Augmented Reality Fund A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,3
Index MM, förändring i procent1,0
Fond i år, förändring i procent-20,3
Index i år, förändring i procent-4,4

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds