2022-09-21 14:48:01

Finwire Funds

Plain Capital LunatiX ökade 2,44 procent i augusti - stark dollar gynnade fonden

Fonden Plain Capital LunatiX steg 2,44 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,01 procent och är därmed bättre än index som har minskat 17,45 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Fonden gynnades framförallt av att den amerikanska dollarn stärktes mot den svenska kronan. Även exponeringen mot Kina gynnade fonden.

I den negativa vågskålen fanns fondens exponering mot Sydkorea och Mexiko.

Vid månadens utgång var kassahållningen 3,67 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var iShares MSCI EM Markets, Vanguard FTSE EM ETF och iShares MSCI China ETF med portföljvikter om 16,92, 12,85 respektive 12,59 procent.

Plain Capital LunatiX, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent2,44
Fond i år, förändring i procent-13,01
Index i år, förändring i procent-17,45

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital LunatiX
mutualfunds