2022-09-27 09:35:33

Finwire Funds

Plain Capital Bronx minskade 9,86 procent i augusti - ny inflationsoro pressade marknaden

Fonden Plain Capital Bronx minskade 9,86 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,99 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Patrik Wallenberg.

Inledningsvis skriver förvaltaren att ny inflationsoro pressade börserna under augusti efter återhämtningen i juli. Wallenberg konstaterar att det verkar som att investerare nu inväntar ett positivt tecken vad gäller inflationen innan man vågar investera.

"Tydligt är att marknadens höga volatilitet skapar otroliga möjligheter på sikt där kvalitetsbolag handlats ner till intressanta nivåer samtidigt som den aggregerade pessimistiska bilden väl kan bjuda på vidare nedgångar", fortsätter förvaltaren.

Vad gäller den korta sikten tror förvaltaren att marknaden kommer att präglas av en än större volatilitet, men lyfter samtidigt fram att man ser en vändning till årsskiftet och att man därmed tar sikte på ett starkare 2023.

"Delar av anledningen till vår positiva syn är en kombination av den extremt pessimistiska marknadssynen och den höga andelen kassahållning hos globala fonder. Även en hög andel blankningar. Detta tillsammans kommer skapa ett stort köptryck när blankningar skall köpas tillbaka samtidigt som andelen kassa återigen skall in i aktiemarknaden. Man skall inte glömma att det alltid ser riktigt illa ut innan en vändning kommer på aktiemarknaden", förklarar förvaltaren.

Vad gäller fondens utveckling skriver Wallenberg att de främsta bidragen till fonden kom från portföljbolagen Lime, Nordic Waterproofing och Ericsson.

Avslutningsvis skriver Wallenberg att man väljer att lyfta blicken och fokusera framåt. Fonden handlar aktivt i bolag med starka kassaflöden och med affärsmodeller som man tror på. Som en sista kommentar skriver man att de större investmentbolagen numera handlas till attraktiva rabatter.

Plain Capital Bronx, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,86
Fond i år, förändring i procent-26,99

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Plain Capital Bronx
mutualfunds