2022-11-01 08:57:02

Finwire Funds

Proethos Fond betonar att börsen är framåtblickande - sjönk 7,55 procent i september

I senaste månadsuppdateringen från Proethos Fond betonar förvaltaren Magnus Alfredsson att börsen är framåtblickande och när vanliga människor tycker att ekonomin är som mörkast har börsen redan passerat botten.

Under september månad sjönk fonden 7,55 procent. Sedan årsskiftet fram till och med den sista september har fonden minskat 9,28 procent.

Vidare lyfter Alfredsson data från Avanza som visar på att den största gruppen som sparar i Proethos fond är kvinnor mellan 18 och 44 år.

Fortsättningsvis lyfter Alfredsson att Proethos Fond endast investerar i företag som har sin juridiska hemvist bland de 50 bäst rankade länderna enligt Transparency International Corruption Perceptions Index. Detta innebär bland annat att fonden inte investerar i Kina, Indien, Brasilien eller Ryssland.

Proethos FondUtveckling September, %
Fond MM, förändring i procent-7,55
Fond i år, förändring i procent-9,28

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Proethos Fond
fundsustainability mutualfunds