2022-11-09 11:21:51

Finwire Funds

Augmented Reality Fund ökade 0,9 procent i oktober - Adobe nytt innehav

Fonden Augmented Reality Fund A steg 0,9 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 27,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att oktober var en volatil månad som präglades av en fortsatt hög inflation där den amerikanska centralbanken fortsatte att var aggressiv och höjde räntan ytterligare med 0,75 procent.

Tekniksektorn har fallit kraftigt under året och bolag som förvaltaren anser vara intressanta har nu kommit ner till mer attraktiva ingångsnivåer.

Fonden har därför tagit in ett nytt innehav i form av amerikanska Adobe. Aktien har fallit cirka 50 procent i år vilket gör att den har samma värdering som runt år 2013. Under september meddelade bolaget att man förvärvar bolaget Figma, något marknaden reagerade kraftigt negativt på då man ansåg att Adobe betalat ett överpris.

"Även om det kan finnas en poäng i detta så är förvärvet av stor strategisk betydelse. Adobe är ett enligt min bedömning ett mycket intressant bolag med en tydlig koppling till AR", skriver förvaltaren.

Gällande fondens utveckling bidrog Meta negativt med en nedgång om drygt 30 procent under månaden. Bolaget annonserade en rapport som visade på en minskning i omsättningen samt ökade kostnader i samband med deras satsning av Metaverse.

Apple var den enda tech-jätten som levererade en stabil rapport och steg runt 8 procent, vilket innebär att bolaget är fondens tionde största bolag. Fonden har gjort ett ställningstagande där man begränsar sitt ägande i tech-jättar då man kan ifrågasätta AR-kopplingen. Fonden kommer därför att minska sin position mot bolaget framöver.

"Detta kan så klart ändras framöver om exempelvis AR-glasögon skulle bli en dominant produkt för någon av tech-jättarna. Fonden har i dag ägande i Apple och Meta då vi menar att det är dessa aktörer som framför allt kommer driva på utvecklingen av AR", avslutar förvaltaren.

Vad gäller branschfördelning hade man vid månadsskiftet störst allokering mot AR-Hårdvara om 44,7 procent, följt av AR-mjukvara om 30,0 procent. Störst exponering har fonden mot USA följt av Europa med exponeringar om 72,0 respektive 12,0 procent. Största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Lumentum, PTC och Autodesk med portföljvikter om 6,64, 6,06 respektive 5,91 procent.
Augmented Reality Fund A, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent0,9
Index MM, förändring i procent12,6
Fond i år, förändring i procent-27,8
Index i år, förändring i procent-5,5

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds