2022-11-09 14:27:32

Finwire Funds

eSports Fund ökade 0,7 procent i oktober - bättre kvartalsrapporter än väntat

Fonden eSports Fund steg 0,7 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 12,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att oktober var en volatil månad som präglades av en fortsatt hög inflation där den amerikanska centralbanken fortsatte att var aggressiv och höjde räntan ytterligare med 0,75 procent.

Största positiva bidragsgivare kom främst från hårdvarubolag. Corsair gaming, Logitech och Asetek lämnade alla sin kvartalsrapport under månaden och även om de var sämre än samma period förra året slog de ändå förväntningarna. Vilket förklaras av att omsättningarna för gaming-tillbehör har minskat men att bolagen samtidigt lyckats hålla ner sina kostnader.

I den negativa vågskålen återfinns kanadensiska bolaget Enthusiast Gaming som bygger världens största plattform för gaming- och eSport-fans. Bolaget påverkas starkt av makroklimatet där stor del av tillväxten är beroende av en aktiv och lyckad förvärvsstrategi samt att tillgången till finansiering är viktigt.

Världsmästerskapen i i League of Legends har även avgjorts där man bland annat slog rekord i antal unika tittare som uppgick till 5 miljoner.

Vad gäller branschallokering stod spelutvecklare för 60,6 procent, följt av hårdvara om 13,2 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 37,9 29,0 respektive 16,2 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Electronic Arts, Take Two Interactive och Activision Blizzard med portföljvikter om 7,41, 6,97 respektive 6,74 procent.

eSports Fund, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent0,7
Index MM, förändring i procent12,6
Fond i år, förändring i procent-29,3
Index i år, förändring i procent-5,5

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds