2022-11-11 11:18:02

Finwire Funds

Arden xFund ökade 2,56 procent i oktober - Verbio Vereinigte stod för det största positiva bidraget

Fonden Arden xFund steg 2,56 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,68 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

"Under oktober föll de långa amerikanska räntorna på förhoppning om att inflationen har nått sin topp, vilket pressade den amerikanska dollarn. Detta gav energi åt aktiemarknaden och riskviljan ökade påtagligt", inleder förvaltaren.

Vidare skriver man att aktiemarknaden nu går på en balansgång mellan en svagare ekonomi som skulle innebära att inflationen faller tillbaka och en fortsatt relativt stark ekonomi med än högre korta räntor.

Vad gäller fondens utveckling, bidrog framförallt Verbio Vereinigte, 4C Group och Eli Lilly Co. I den negativa vågskålen fanns istället OX2, Nibe och Opdenergy.

"Det är tydligt att centralbankerna de närmaste månaderna kommer att fortsätta med sina räntehöjningar för att kuva inflationen. Vi ser framför oss en kraftigt fallande konjunktur i framför allt Europa. På den positiva sidan har energikonsumtionen gått ner dramatiskt i Tyskland och de så viktiga gaslagren är välfyllda", skriver förvaltaren.

De portföljförändringar som gjorts under månaden bestod i att fonden har köpt i Electricite de France, UnitedHealth Group och JP Morgan. Samtidigt har man sålt positionen i Anglo American. På räntesidan köpte fonden Storebrand Kortränta A SEK.

Fondens aktieexponering var 63 procent i slutet av månaden.

Den geografiska exponering var störst mot Sverige följt av USA med en allokering om 48,25 procent respektive 16,44 procent.

Gällande sektorfördelningen var exponeringen störst mot hälsovård följt av andelsfonder och räntebärande tillgångar på cirka 19, 13 respektive 9 procent.

Arden xFund, %oktober, 2022
Fond MM, förändring i procent2,56
Fond i år, förändring i procent-19,68

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds