2023-01-10 13:36:16

Finwire Funds

eSports Fund minskade 3,5 procent i december - stark återhämtning för kinesiskt streamingbolag

Fonden eSports Fund minskade 3,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,4 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 31,5 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren inflationen nu verkar vara på väg ner vilket förhoppningsvis kommer leda till att centralbankerna slutar med sina räntehöjningar. Vidare menar förvaltaren att 2023 kommer bli det år där marknaden får se hur stora de ekonomiska konsekvenserna egentligen blir av räntehöjningarna och hur bolagen påverkas.

"Man kan dock med historisk statistik konstatera att ett minusår i cirka 80 procent av fallen följs av ett år med positiv avkastning", skriver förvaltaren.

Nicklasson lyfter innehavet i den kinesiska streaming-jätten Huya. Bolaget steg närmare 50 procent under månaden. Bolaget återhämtade sig tillsammans med flera andra nedtryckta bolag efter att Kina börjat lätta på restriktionerna kopplat till covid-19.

Vad gäller branschallokeringen i fonden stod spelutvecklare för 58,9 procent, följt av hårdvara om 13,4 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 40,4, 25,0 respektive 19,0 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Capcom, Electronic Arts och Activision Blizzard med portföljvikter om 7,39, 7,04 respektive 6,95 procent.

eSports Fund, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,5
Index MM, förändring i procent-4,4
Fond helår, förändring i procent-31,5
Index helår, förändring i procent-7,6

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds