2023-01-10 13:41:25

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 9,9 procent i december - PTC största innehav

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 9,9 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,4 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 33,3 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis skriver förvaltaren inflationen nu verkar vara på väg ner vilket förhoppningsvis kommer leda till att centralbankerna slutar med sina räntehöjningar. Vidare menar förvaltaren att 2023 kommer bli det år där marknaden får se hur stora de ekonomiska konsekvenserna egentligen blir av räntehöjningarna och hur bolagen påverkas.

"Man kan dock med historisk statistik konstatera att ett minusår i cirka 80 procent av fallen följs av ett år med positiv avkastning", skriver förvaltaren.

PTC, ST Microelectronics och Qualcomm var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 5,86, 5,75 respektive 5,68 procent.

Vad gäller branschfördelning hade man vid månadsskiftet störst allokering mot AR-hårdvara med 44,6 procent, följt av AR-mjukvara om 30,0 procent.

Störst exponering har fonden mot USA följt av Europa med exponeringar om 70,8 respektive 14,3 procent.

Augmented Reality Fund A, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,9
Index MM, förändring i procent-4,4
Fond helår, förändring i procent-33,3
Index helår, förändring i procent-7,6

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds