2023-01-11 13:43:52

Finwire Funds

Arden xFund minskade 1,77 procent i december - positivt bidrag från OX2

Fonden Arden xFund minskade 1,77 procent i december. Under det gångna helåret minskade fonden 20,95 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

"Inflationen i USA steg oväntat lite under november och landade räknat i årstakt på 7,1 procent (under konsensusprognosen), tydligt under oktoberinflationen på 7,7 procent. Trots att man börjat se tecken på att inflationstakten kan ha avtagit, steg långa som korta räntor under månaden efter att FED levererade en hökaktig ränteprognos", inleder förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att frågan inte är om inflationen faller utan i vilken takt den faller. Löneökningarna i USA kommer att bli avgörande för hur FED kommer att agera under det kommande året och hur börsen därmed kommer gå under året.

Vad gäller fondens utveckling, bidrog framförallt OX2, Paradox Interactive och Novo Nordisk. I den negativa vågskålen fanns istället innehaven i ASML Holding, Verbio Vereinigte och Albemarle.

"Vind- och solparksbolaget OX2 var det starkaste bidraget till avkastningen under månaden sedan bolag bland annat vunnit auktioner i Polen för solpark och energilagring. Solparken som kommer att ha en installerad kapacitet om upp till 100 MW, blir en av de största i centrala och östra Europa", skriver förvaltaren.

Gällande fondens aktivitet skriver förvaltaren att man inte investerat i några nya innehav utan istället ökat exponeringen i befintliga innehav. Detta har lett till att man under månaden har ökat aktieexponeringen till ungefär 84 procent från 80 procent.

Avslutningsvis lyfter förvaltaren att flera ekonomiska indikationer börjat vända uppåt vilket väcker förhoppningar om att den stundande lågkonjunkturen blir mildare än befarat.

Den geografiska exponering var störst mot Sverige följt av USA med en allokering om 44,36 procent respektive 23,25 procent.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Eli Lilly och Astra Zeneca med portföljvikter om 5,50, 5,06 respektive 4,89 procent.

Arden xFund, %december, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,77
Fond helår, förändring i procent-20,95

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds