2023-02-17 12:22:30

Finwire Funds

Arden xFund ökade 2,34 procent i januari - SSAB främsta bidragsgivare

Fonden Arden xFund steg 2,34 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att riskviljan har kommit tillbaka under januari som också blivit en stark månad på aktiemarknaden.

“Den amerikanska inflationen minskade från 7,1 procent till 6,5 procent vilket var den sjätte nedgången i rad sedan föregående år och på sikt borde fokus ändras från inflation till bolagens tillväxt och vinster. Något vi fick ta del av när rapportperioden drog igång och bland de bolag som hittills presenterat det fjärde kvartalet gavs en splittrad bild med försvagade vinsttrender men ökade utdelningar”, förklarar förvaltaren.

Vad gäller fondens utveckling, bidrog framförallt SSAB, Albemarle Corp och ASML. I den negativa vågskålen fanns istället innehaven i OX2, Nextera Energy och Paradox Interactive.

"Vårt portföljbolag SSAB var det starkaste bidraget till avkastningen, sedan stålföretaget rapportrusade 10 procent trots en massiv nedskrivning på 33 miljarder kronor. Efter ett rekordår med starka kassaflöden höjer bolaget utdelningen med 66 procent och föreslår aktieåterköp", skriver förvaltaren.

Gällande fondens aktivitet skriver förvaltaren att man återinvesterat i LVMH och SEB samt sålt innehavet i EDF. Aktieexponeringen låg på 83 procent vid utgången av månaden.

Den geografiska exponering var störst mot Sverige följt av USA med en allokering om 45,51 procent respektive 23,90 procent.

Vad gäller sektorfördelningen var exponeringen störst mot hälsovård följt av finans & fastigheter med exponeringar om cirka 25 respektive 17 procent.

Största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Novo Nordisk, Nordea och SSAB med portföljvikter om 5,51, 5,09 respektive 4,87 procent.

Arden xFund, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent2,34

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Arden xFund
mutualfunds