2023-03-16 10:48:17

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 3,5 procent i februari - Lumentum riskerar tappa sin största kund

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 3,5 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att luften gick ur marknaden efter januaris uppgång. Under månaden rapporterades en fortsatt hög sysselsättning i USA, vilket återigen ökade oron gällande kommande räntehöjningar från Fed.

"Vi är dock i ett läge där fler frågetecken rätats ut än under förra hösten, sen kommer 2023 antagligen bli ett volatilt börsår som påtalats i tidigare månadsrapporter. Det finns fortfarande frågetecken kvar, framför allt i form av hur envis inflationen kommer vara och hur mycket vår ekonomi ska behöva påverkas innan inflationen kommer ner till normala nivåer", skriver Nicklasson.

En stor del av fokuset i branschen handlar för tillfället om Apples kommande lansering av AR-glasögon. Något som många menar är ett kritisk pusselbit i utvecklingen av Metaverse. Apple är dock inte ensamma med att utveckla AR-glasögon. Samsung, Google och Qualcomm meddelade nyligen att man avser samarbeta för att ta fram ett par AR/MR-glasögon. Även Xiamo demonstrerade nyligen en prototyp av ett par AR-glasögon.

På bolagsnivå var det flertalet innehav som hade en negativ avkastning under februari. Ett av de bolag som sjönk mest var Lumentum. Under månaden presenterades information om att bolaget riskerar att tappa sin största kund Apple, vilket fick aktien att sjunka. Lumentum har tidigare varit ett av fondens största innehav men förvaltaren har i och med nyheten valt att minska innehavet då man anser att bolaget har för stor koncentrationsrisk.

Svenska eye tracking-företaget Tobii var det innehav som steg mest under månaden. Bolagets rapport var i linje med förväntningarna men verkar ha spännande samarbeten på gång inom fordonsindustrin. Bolaget har också gynnats av återöppningen i Kina, något som resulterade i att aktien steg 10 procent under månaden.

ST Microelectronics, Qualcomm och Coherent var fondens tre största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 5,55, 5,47 respektive 4,82 procent.

Vad gäller branschfördelning hade man vid månadsskiftet störst allokering mot AR-hårdvara med 43,1 procent, följt av AR-mjukvara om 28,3 procent.

Augmented Reality Fund A, %februari, 2023
Fond MM, förändring i procent-3,5
Index MM, förändring i procent-2,9
Fond i år, förändring i procent16,6
Index i år, förändring i procent4,3

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds