2023-05-12 10:51:31

Finwire Funds

Nytt förvaltarteam bakom xFunds

Sedan den 1 februari 2023 sköts numera förvaltningen av xFunds av AIFM Capitals förvaltarteam.

Teamet planerar att driva förvaltningen av Arden xFund och World xFund Allocation i linje med tidigare målsättning, att generera god långsiktig tillväxt genom att investera i bolag med starka kassaflöden och tydliga marknadspositioner.

Under februari adderades också en rad nya bolag i Arden xFund, med fokus på den nordiska marknaden där förvaltarteamet identifierat ett antal bolag vars kassaflöden och värderingar tilltalade fondens allokering.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Arden xFund World xFund Allocation
corporatechanges mutualfunds