2023-05-23 09:56:36

Finwire Funds

eSports Fund ökade 1,5 procent i april - stark utveckling för Fragbite

Fonden eSports Fund steg 1,5 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver förvaltaren att bankkrisen i mars resulterat i att marknaden var något mer avvaktande i april. Inflationssiffrorna kom in lägre än väntat både i Europa och USA under månaden. Förvaltaren spår att bankkrisen kommer hjälpa till att hämma inflationen då banker kommer bli allt mer restriktiva i sin utlåning, vilket kommer att minska konsumtion och ekonomisk aktivitet.

Rapportsäsongen har dragit igång, där de flesta företag verkar redovisa solida rapporter trots det makroekonomiska läget.

Största positiva bidrag kom från svenska Fragbite som steg 37 procent under månaden. Bolaget meddelade bland annat att man kommer lansera en eSport-och gamingbyrå vid namn Config.

"Detta blir en vidareutveckling på något de satsar mycket på, att hjälpa företag att nå den eSport- och gaming-intresserade målgruppen. Man har redan viktiga samarbeten med exempelvis Samsung och Philips på plats. Detta menar vi kan bli ett intressant sätt att generera intäkter från det enorma intresse som finns", kommenterar förvaltaren.

I den negativa vågskålen återfinns bland annat fondens största innehav Activision Blizzard som sjönk 9 procent under april. Activision som kan bli uppköpta av Microsoft, drabbades negativt efter att brittiska konkurrensmyndigheten har blockerat en eventuell affär. Microsoft har överklagat beslutet.

Under månaden meddelade Sony att man lanserar en egen youtube-kanal med inriktning eSport på Playstations plattformar.

Vad gäller branschallokeringen i fonden stod spelutvecklare för 59,4 procent, följt av hårdvara om 14,1 procent.

Fonden har störst exponering mot USA, följt av Norden och Asien med exponeringar om 37,7, 33,6 respektive 16,6 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Capcom, Electronic Arts följt av Take Two Interactive med portföljvikter om 6,69, 6,59 respektive 6,43 procent.

eSports Fund, %april, 2023
Fond MM, förändring i procent1,5
Index MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent6,2
Index i år, förändring i procent5,9

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

eSports Fund
consumergoods fundtech gaming mutualfunds