2023-09-18 09:28:40

Finwire Funds

Augmented Reality Fund minskade 2,4 procent i augusti - har sålt innehavet i Vuzix

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 2,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 40,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 18,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Initialt skriver Magnusson att i takt med att inflationen tydligt ger vika så börjar dialogen istället fokuseras på när man kan börja se räntesänkningar igen.

"Vi har lyckats få ner inflationen samtidigt som världsekonomin, i synnerhet USA, står emot väldigt bra. Det vi måste komma ihåg är dock att det tar tid innan de höjda räntorna översätts till höjda räntekostnader. Jag menar att det kommer ta tid innan vi ser effekterna av räntehöjningarna och att världsekonomin kommer påverkas i högre grad än vad den gjort hittills."

Den stående frågan enligt förvaltaren är istället hur mycket aktiemarknaden redan har prisat in ett sämre ekonomiskt klimat.

Inget innehav stack ut avkastningsmässigt på den positiva sidan, dock levererade flertalet bolag en avkastning upp till 5 procent. Istället var det främst hårdvarubolag som stod ut med negativa bidrag till fondens utveckling, bland annat genom innehavet i Coherent som stod för en utveckling om negativa 19,8 procent.

"Bolaget kom under månaden in med en reviderad försäljningsprognos vilken var något lägre än förväntat och kursen reagerade kraftigt. Faktum var dock att bolaget därefter fått en del köprekommendationer från analytiker då man menar att det var en överreaktion och att bolaget är mycket väl positionerade genom sina komponenter till AI och även AR", skriver Magnusson.

Avslutningsvis delger förvaltaren att han under augusti gjort valet att sälja samtliga andelar i innehavet Vuzix som utgjorde 1,8 procent av fonden vid försäljningstillfället. Vuzix är ett mindre bolag som utvecklar AR-glasögon och som arbetat med sin nisch i form av mindre mer praktiska glasögon till ett lägre pris.

"Bolaget går med förlust och kassan sinar vilket förhindrar bolaget att lägga de resurser som krävs på utvecklingen. Jag är övertygad om att det är tech-jättarna som kommer gå vinnande ur racet om att utveckla meningsfulla AR-glasögon, där jag menar att Apple och Meta och eventuellt någon asiatisk jätte kommer vara de tongivande aktörerna", skriver Magnusson.

"Visst kan Vuzix aktiekurs framåt dra nytta av hypen kring AR som bara kommer intensifieras, men tyvärr menar jag att de inte når fram hela vägen med sin produkt och att förutsättningarna för att göra så inte är de bästa."

Vid månadsskiftet var Adobe, Qualcomm samt PTC fondens tre största innehav med portföljvikter om 5,73, 5,68 respektive 5,22 procent.

Augmented Reality Fund A, %augusti, 2023
Fond MM, förändring i procent-2,4
Index MM, förändring i procent1,0
Fond i år, förändring i procent40,6
Index i år, förändring i procent18,4

Martin Ekendahl
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Augmented Reality Fund A
fundtech mutualfunds