2018-11-09 11:36:56

Finwire News

StarVR ska avnoteras från Taipeibörsen

StarVR, som är ett joint venture mellan Starbreeze och Acer, kommer att avnoteras från Taipei Exchange. Beslutet har styrelsen baserat på marknadsläget inom branschen samt bolagets affärsplan och strategi, heter det i ett pressmeddelande.

Avnoteringen anses kunna öka den affärsmässiga flexibiliteten.

StarVR började handlas på den mindre tillväxtlistan på Taipeibörsen så sent som i våras och planen sades då vara att i ett senare skede börja handlas på huvudlistan.

Starbreeze är minoritetsägare i StarVR med 33,3 procent av aktierna och beslutet bedöms inte få någon påverkan på bolagets räkenskaper. Per den 30 september är innehavet i StarVR bokfört till 27,3 miljoner kronor enligt kapitalandelsmetoden.

StarVR ska kalla till en extra bolagsstämma den 27 december för att fatta beslut om avnoteringen. Sista handelsdag kommer därefter kommuniceras av marknadsplatsen.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Starbreeze
Kategorier: gaming tech