2019-06-26 08:18:55

Finwire News

Mag Interactive minskar omsättning och ebitda-resultatet under tredje kvartalet

Mag Interactive redovisar minskande omsättning under räkenskapsårets tredje kvartal jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt ett lägre ebitda-resultat.

Omsättningen uppgick till 48,3 miljoner kronor (51,2), en minskning med 6 procent mot föregående år men en ökning med 18 procent mot det andra kvartalet i år.

"Vår strategiska förändring med ökat fokus på multiplayerspel får allt större genomslag i verksamheten. Vi kan nu se att cirka 75 procent av omsättningen är hänförlig till multiplayerspel. Trenden med kvartalsmässig tillväxt fortsätter med en omsättning som denna gång är 18 procent högre än föregående kvartal. Det är positivt att vi börjar se resultat av vår strategi och vi fortsätter på den inslagna vägen som vi anser har mycket mer att ge framöver", säger vd Daniel Hasselberg i en kommentar.

Spelbidraget minskade med 12 procent till 27,5 miljoner kronor (31,1). Antalet dagligt aktiva användare var 2,1 miljoner (2,9) medan månatligt aktiva användare var 7,3 miljoner (9,7).

Ebitda-resultat blev 0,5 miljoner kronor (5,4), med en ebitda-marginal på 1,0 procent (10,5).

Rörelseresultatet blev -5,7 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före skatt var -4,5 miljoner kronor (1,4).

Resultatet efter skatt blev -3,6 miljoner kronor (0,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,14 kronor (0,02).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,5 miljoner kronor.

Mag Interactive, MkrQ3-2018/2019Q3-2017/2018Förändring
Nettoomsättning48,351,2-5,7%
EBITDA0,55,4-90,7%
EBITDA-marginal1,0%10,5%
Rörelseresultat-5,7-0,5
Resultat före skatt-4,51,4
Nettoresultat-3,60,6
Resultat per aktie, kronor-0,140,02
Kassaflöde från löpande verksamhet-6,53,

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Mag Interactive
Kategorier: consumergoods gaming interim tech