2019-12-06 13:19:12

Finwire News

Starbreeze tar nedskrivning om 111 miljoner kronor för avslutat Crossfire-projekt, överens med Smilegate om förlängning av konvertibel

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze och Smilegate har nått en överenskommelse om förlängning av konvertibel till 2024. Den uppskattade avgiften för Starbreeze är 165 miljoner kronor och efterställs övriga skulder samt löper på fem år till noll procents ränta.

Vidare har parterna kommit överens om att avsluta Crossfire-projektet vilket innebär att Starbreeze tar nedskrivningar på 111 miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Det är kopplat till aktiverade utvecklingskostnader och påverkar inte bolagets likviditet. Samtliga rättigheter till spelet kommer att återföras till Smilegate.

När det gäller konvertibellånet om 215 miljoner kronor till två procents ränta med förfallodag i februari 2020 så har det utgjort den enskilt största skuldposten i rekonstruktionsarbetet.

"I och med den nya överenskommelsen skrivs villkoren för konvertibellånet om så att löptiden förlängs med samma räntevillkor till 6 december 2024", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Smilegate har även begärt en justerad konverteringskurs för konvertibeln, något som ska spikas vid en extrastämma för Starbreeze.

Starbreeze och dess fem dotterbolag befinner sig sedan den 3 december förra året i rekonstruktion.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Starbreeze
Kategorier: consumergoods gaming tech