2019-12-06 15:19:14

Finwire News

Tingsrätten fastställer ackordsförslag i Starbreeze rekonstruktion

Spelutvecklingsbolaget Starbreeze meddelar att Stockholms tingsrätt idag fastställt ackordsförslaget i företagsrekonstruktionen. Bolaget har därmed framgångsrikt avslutat processen, uppges det i ett pressmeddelande.

"Det har varit en mödosam resa för hela bolaget under de senaste tolv månaderna, men vi är fantastiskt nöjda att ha fått borgenärernas förtroende där våra skulder nu till största del är långfristiga och återbetalas inom fem år. Vi har lyckats positionerat bolaget i ett läge där vi med större lugn kan blicka framåt och fokusera på kärnverksamheten - att skapa spel med PAYDAY i främsta rummet", säger tillförordnade vd:n Mikael Nermark.

Det uppges att en signifikant majoritet borgenärer röstat ja till ackordsförslaget. Samtliga borgenärer kommer även att erhålla 100 procent betalnings för sina skulder inom ramen för det fastställda ackordet.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Starbreeze
Kategorier: consumergoods gaming tech