2021-01-13 08:21:04

Finwire News

Wise överväger sälja dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna

Bemanningsbolaget Wise har beslutat att undersöka möjligheten att genom en försäljning av aktier överföra ägandet i dotterbolaget Brilliant Future till aktieägarna i Wise och i samband med detta notera Brilliant Futures aktier på lämplig marknadsplats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att en överföring av ägandet bara kommer att ske om det kan kombineras med ett kapitaltillskott som säkerställer att de investeringar i en ny teknikplattform och nya tjänster som Brilliant Future inledde under 2019 är finansierade i sin helhet.

Wise har anlitat Mangold Fondkommission som rådgivare i processen.

- Den transaktion styrelsen nu utvärderar ska säkerställa finansieringen av Brilliant Futures framtida teknik- och tjänsteutveckling och innebär att de värden som finns i bolaget synliggörs. Samtidigt frigörs ledningsresurser och finansiell kapacitet för den fortsatta utvecklingen av tjänster inom Wise Groups kärnverksamhet, säger Erik Mitteregger, styrelseordförande i Wise.

Styrelsen siktar på att i samband med publiceringen av bokslutet den 19 februari kunna ge mer information om den övergripande tidplanen. Ett detaljerat förslag kommer att presenteras i samband med kallelse till årsstämman.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Wise Group
consumerservices corporateactions ipo ma stocks