2021-01-26 11:09:25

Finwire News

Active Biotechs företrädesemission blev kraftigt övertecknad

Forskningsbolaget Active Biotechs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna blev kraftigt övertecknad. Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 76,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 96 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter för motsvarande 175 procent av nyemissionen inkommit. Inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Active Biotech emitterar 72,62 miljoner nya aktier och har därefter 217,85 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Active Biotech
biotech corporateactions funding healthcare lifescience