2021-06-10 12:46:08

Finwire News

Basel kommer med förslag på hantering av kryptovalutor inklusive stablecoins

Basel-kommittén släpper förslag på hur banker ska hantera kryptovalutor. Banker som håller kryptovalutor kommer att behöva leva upp till de tuffaste kapitalkraven, vilket i praktiken innebär att för varje dollar av bitcoin behövs en dollar i kapital.

"Uppkomsten av kryptovalutor och relaterade tjänster har potentialen att hota finansiell stabilitet och öka riskerna för bankerna", kommenterar Basel-kommittén.

Stablecoins, vars värde ska vara knutet till 1 dollar, föreslås hanteras som existerande tillgångsslag som aktier eller obligationer.

Även om det blir tuffa kapitalkrav för kryptovalutor visar nyheterna också på en acceptans inom banksektorn för tillgångsklassen, skriver Forexlive i en kommentar till nyheten.
https://www.bis.org/press/p210610.htm

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Global Bitcoin
blockchain cryptocurrency fx macro