2021-10-13 11:14:03

Finwire News

USA ny världsetta inom bitcoin-utvinning - Kina sjunker efter kryptotillslag

Utvinnare av kryptovalutan bitcoin, även kallade miners, har flyttat på sig till USA efter kinesiska tillslag i sektorn. Nu är landet ny världsetta och den populäraste platsen att utvinna kryptovalutan i enligt ny data från Cambridge University.

Nu finns 35,4 procent av bitcoins hashrate, det vill säga beräkningskraften i blockkedjan, i USA. Det är en ökning om 428 procent på årsbasis.

Delstater som Texas och Washington har låga elpriser och stor andelar energi från förnyelsebara källor.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Kina USA Bitcoin Ethereum
blockchain cryptocurrency fx macro tech