2021-12-03 14:41:27

Finwire News

Amerikanska dollarn svagare efter sysselsättningsrapport

Den amerikanska dollarn blev initialt något svagare mot euron efter publiceringen av sysselsättningsrapporten för november. 10-årsräntan var stabil.

Antalet sysselsatta ökade med 210 000 personer under november, vilket var klart lägre än den väntade ökningen med 550 000 enligt Bloomberg. Siffran för oktober reviderades upp något.

Arbetslösheten landade på 4,2 procent i november, vilket var klart lägre än väntade 4,5 procent. I oktober var arbetslösheten 4,6 procent. Deltagandegraden steg till 61,8 procent, vilket var något högre än väntade 61,7. I oktober låg nivån på 61,6. Timlönerna steg mindre än väntat med 4,8 procent på årsbasis, vilket var samma nivå som i oktober.

Vid 14.34-tiden noterades EUR/USD till 1,1321, att jämföra med 1,1295 fem minuter tidigare.

Räntan på den tioåriga obligationen handlades till 1,4257 procent, att jämföra med 1,4291 fem minuter tidigare.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

USA
fx macro