2014-11-28 09:18:52

Finwire Smallcap

Latvian Forest ökade omsättningen men vände till förlust under årets första nio månader

Latvian Forest ökade omsättningen men minskade resultatet i de nio första månaderna av 2014.

Omsättningen klättrade till 308.100 euro (220.000). Rörelseresultatet sjönk till -48.700 euro (10.400). Resultatet före och efter skatt uppgick till -89.300 euro (-45.800).

Företaget har under året gjort en rad förvärv. Fastighetsinnehavet uppgår nu till 7.398 hektar och en virkesvolym om 563.000 kubikmeter. Skogsbolaget uppskattar sitt substansvärde till 1,29 euro per aktie (1,18).

Under det första halvåret avverkades cirka 8.730 kubikmeter. Den genomsnittliga nettointäkten för årets avverkningar är ca 24,17 euro per kubikmeter. Den högsta nettointäkten som erhölls var cirka 40 euro per kubikmeter och det lägsta cirka 15 euro per kubikmeter.

Inga större förändringar har noterats i marknadsförutsättningarna sedan föregående rapport. Uppfattningen är att prisnivåerna på skogs- och jordbruksfastigheter fortsätter att stiga kontinuerligt i Lettland även om prisutvecklingen plant ut i bland annat Sverige.

Latvian Forest lämnar ingen prognos.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se, 0701-15 39 64
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Latvian Forest