2015-01-15 15:31:48

Finwire Smallcap

Latvian Forest fortsätter leta förvärv av skogstillgångar, fokus på mindre fastigheter - vd

Latvian Forest skall fortsätta att fokusera på att i första hand köpa upp mindre fastigheter. Några planer på att gå in på ytterligare marknader finns inte. Det uppger vd Fredrik Zetterström för Finwire.

Latvian Forest har funnits på Aktietorget sedan sommaren 2012. Fokus ligger på att köpa skogsfastigheter i Lettland och bolaget har sedan noteringen växt rejält när det gäller antalet hektar. I samband med listningen hade Latvian Forest en areal på totalt 1.400 hektar. Nu i samband med utgången av 2014 uppgick fastighetsinnehavet till 7.449 hektar, varav 5.231 hektar skog, 1.703 hektar jordbruksmark och 516 hektar övrig mark. Virkesvolymen beräknas uppgå till 573.000 kubikmeter.

Latvian Forest har en tämligen enkel modell. Bolaget bedömer att priserna skall gå upp i Lettland, att företaget skall skapa värde genom synergier i de allt större markområdena som ägs och att en aktivt förvaltad skogsförvaltning skall höja värdet på skogen.

- Vi kommer inte att gå utanför de här tre punkterna för då blir vårt bolag inte lika transparent och mer svårbegripligt för våra existerande samt tilltänkta aktieägare. Latvian Forest skall köpa skog i Lettland och förvalta den. På lång sikt tror vi det är en ekonomiskt väldigt bra affär för våra aktieägare, säger Fredrik Zetterstöm.

Rusforest är också ett börsnoterat svenskt bolag med fokus på skog. Det bolaget arbetar i östra Sibirien, men verksamheten bygger istället på att bolaget säljer pellets och sågade varor.

- Latvian Forest har inga sådana planer. Vi säljer vår skog till lokala aktörer och kommer inte att bygga upp någon egen verksamhet kring skogen. Det kräver en helt annan organisation och vi blir ett klart mer svårbegripligt bolag, uppger Fredrik Zetterström.

Latvian Forest-chefen ser inte heller framför sig att bolaget växer in i någon annan marknad i Baltikum.

- Då skulle vi tappa vår edge som vi har byggt upp i Lettland. Dessutom skulle vi behöva bygga upp en helt ny lokal organisation på den specifika marknaden. Det tror vi inte alls på utan vi skall fokusera på Lettland, säger Fredrik Zetterström.

Han har inga mål för hur stort skogsbolaget kan bli. Däremot är bilden tämligen klar. Helst fortsätter Latvian Forest-chefen att köpa mindre fastigheter. Innehaven ökade under fjärde kvartalet med 103 hektar genom förvärv av fem enskilda fastigheter med en sammanlagd virkesvolym om 10.250 kubikmeter. Det är också så Latvian Forest vill fortsätta att växa.

- Det blir ett mer attraktivt pris om vi köper mindre enskilda fastigheter än när man köper ett större bestånd. Det är klart att vi köper ett större bestånd om det är en bra affär, men helst arbetar vi vidare med köp av mindre enskilda fastigheter, uppger Fredrik Zetterström.

Konkurrensen på den lettiska marknaden kommer framförallt från utlandet. Det är utländska investerare som köper skog av finansiella skäl och det är också dessa som Latvian Forest konkurrerar med.

En skillnad mellan Sverige och Lettland är att det inte säljs rena skogsfastigheter på den lettiska marknaden i likhet med vad det görs i Sverige.

- Det säljs inga rena skogsfastigheter i Lettland utan man får alltid med jordbruksmark. Så kommer det att vara även framöver. Jordbruksmarken skapar värde i form av arrende, EU-bidrag eller att vi omvandlar marken till skog, säger Fredrik Zetterström.
- Långsiktigt kan man väl kanske tänka sig att vi säljer av och gör mer av den marken om vi exempelvis kommer in i ett lugnare tempo när det gäller förvärv av fastigheter. Men det får vi se. I många fall har det inte varit lönt att sälja av marken, fortsätter skogsbolagschefen.

Mats Hård
mats.hard@finwire.se, 0738-50 35 45
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Latvian Forest
Kategorier: exclusive stocks