2015-06-26 12:51:13

Finwire Smallcap

Acrinovas fastighetsaffär inkluderar även egna vd:ns bolag

Fastighetsbolaget Acrinova har under gårdagen gjort en väldigt stor affär där man säljer sin fastighetsportfölj till börsnoterade fastighetsbolaget Catena och det privata bolaget Falvir. Går affären igenom så kommer företaget mer eller mindre att tömmas på verksamhet. Kvar blir ett skal och en kassa på 8-10 miljoner kronor.

Den första delen är logistikfastighetsdelen, ett bolag som opererar under namnet Vissol. Köpare till det här bolaget är Catena och fastighetsvärdet i den transaktionen är 115 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda.

- Vi gör en jättebra affär. De här fastigheterna köptes in för drygt 99 miljoner och säljs nu för 115 miljoner. Aktievärdet går från drygt 32 miljoner till 50 miljoner”, säger Acrinovas vd Göran Månsson till Finwire.

Vidare har Acrinova tecknat ett avtal om att sälja ett utvecklingsområde för e-handel och logistik, som går under namnet Queenswall, till Catena och Falvir.

Den utvecklingsfastigheten omfattar 112.000 kvadratmeter med en byggyta om 56.000 kvadratmeter och värdet i försäljningen uppgår i det här fallet till 18 miljoner kronor och för aktierna 11 miljoner. Något som inte anges i pressmeddelandet är att Acrinovas vd Göran Månsson själv står bakom Falvir.

Vad är orsaken till det här?

- Det är inte så dramatiskt. Vi har inte lyckats att kapitalisera den här verksamheten, men det kan Catena göra och då är det helt rationellt att göra den här affären. Jag brinner för det här e-handelsklustret och det här gör att det går att utveckla projektet. Catena kommer att äga 60 procent. Vi har varit noga med att det här skall vara en bra affär för alla aktieägare och det är det också, säger han till Finwire.

Hans egna bolag Favir kommer att kontrollera 40 procent av Queenswall efter försäljningen.

- Jag kommer att arbeta vidare med det här för jag tror väldigt mycket på det här projektet och Catena är en bra partner, säger han.

I samband med stämman kommer Göran Månsson att lägga ned sina röster. Göran Månsson själv kontrollerar 5,9 procent av kapitalet i Acrinova. Hans Falvir kontrollerar därutöver 24,1 procent av kapitalet.

- Vi har talat med olika rådgivare om den här affären och vi vill följa reglerna. Jag lägger ned våra röster i den andra delen av affären. Vissolförsäljningen kommer vi att rösta ja till, säger han.

Om den extra stämman klubbar igenom affären så kommer Acrinova genomföra ett större inlösenprogram värt 40 kronor per aktie. Kvar efter det blir 8-10 miljoner kronor i kassa.

- Det är en bra plattform som är kvar i form av lite kapital och en notering. Jag har redan fått ett antal propåer och förslag av olika aktörer som är intresserade att bygga vidare, säger Göran Månsson.

Acrinova är ursprungligen en avknoppning från New Equity Ventures. Det bolaget delade ut aktierna i Acrinova till sina aktieägare och aktien noterades så sent som den 2 mars. Ambitionen var från start ganska höga. Bolaget gick ut med att man skulle bygga ett nytt e-handelskluster i södra Sverige. Målsättningen var att inom fem år ha ett fastighetsbestånd värderat till mellan 700 miljoner kronor och en miljard. Nu går det projektet alltså vidare till Catena och Göran Månssons bolag.

- Vi har ju inte hittat någon möjlighet till finansiering av det här projektet och det är därför som vi säljer till Catena, säger Göran Månsson.

Mats Hård
mats.hard@finwire.se, 0738-50 35 45
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Acrinova
Kategorier: exclusive ma realestate