2016-10-06 10:43:12

Finwire Smallcap

Insplorion hoppas på betydligt större instrumentförsäljning kommande tolv månader - vd

Insplorions vd Patrik Dahlqvist presenterade bolaget vid en investerarträff i Göteborg arrangerad av InWest Corporate Finance på onsdagskvällen.

Insplorion är verksamt inom nanoteknik med den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett unikt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanoteknik. Bolaget har två olika verksamheter, dels mätinstrument för forskning och dels sensorer som kan användas exempelvis för effektivare fordonsbatterier och för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder.

Presentationen skedde med anledning av den pågående nyemissionen som ska tillföra bolaget 10,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden pågår och sista dag för att teckna är den 18 oktober. Fyra befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie för 8,50 kronor per aktie. Bolaget noterades på Aktietorget i juni 2015.

Insplorion har haft ett intensivt nyhetsflödet under sommaren och hösten. I juni fick bolaget tillsammans med Chalmers ett anslag från Mistra på 2,8 miljoner kronor för att utveckla sin gassensor för att mäta luftkvaliteten i världens storstäder. Bolaget erhöll också ett bidrag från Energimyndigheten på 0,5 miljoner kronor för att utveckla sin batterisensor. Insplorion har också erhållit 0,5 miljoner kronor i anslag från Chalmers för att utveckla sensorer med nanohål. Målsättningen är att lansera dessa sensor i början av 2017.

I september investerade ett amerikanskt elkomponentföretag 50.000 dollar i ett samarbete med Insplorion och med battericellstillverkaren AGM Batteries. Syftet är att tillverka en battericell. Projektet beräknas ta 6-9 månader och det är första gången som Insplorions sensor integreras i en kommersiell tillverkningsprocess. Vidare lanserade Insplorion i slutet av september det nya forskningsinstrumentet Acoulyte.

Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas för att öka aktiviteten inom batteriprojektet och öka marknadsbearbetningen för det nya instrumentet Acoulyte. Bolaget har sju distributörer som täcker in Storbritannien, Irland, Polen, Japan, Sydkorea, Kina med Hongkong, Tyskland, Österrike och Portugal.

"Vi ligger främst med en teknik som fungerar", säger Patrik Dahlqvist. Insplorion har patent i Japan och patentansökningar liggande för USA, EU och Kina.

Styrelsen ser ett betydande värde i att utveckla sensoraffärer för industriella tillämpningar, vilket vid en lyckad kommersialisering kan medföra globalt skalbara affärer med goda marginaler. Utvecklingen av sensoraffärer beräknas dock ta 3-5 år, medan försäljningen av instrument är pågående. Bolaget har därför ett finansieringsbehov fram tills dess att den första sensoraffären kommersialiserats alternativt att instrumentaffären trappas upp.

"Vår förhoppning är det ökade antalet kontakter i den senare delen av försäljningscykeln ska kunna ge ett betydligt större avtryck i instrumentförsäljningen under de kommande tolv månaderna", skriver Patrik Dahlqvist i emissionsmemorandumet.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Bolag: Insplorion
Kategorier: exclusive tech