2017-02-07 14:07:33

Finwire Smallcap

Initiator Pharma tar vid nyintroduktion sikte på marknad bestående av 100 miljoner män

Initiator Pharmas vd Claus Elsborg Olesen presenterade bolaget vid en investerarträff i Göteborg arrangerad av Sedermera Fondkommission på tisdagen.

Bolaget genomför just nu en nyemission på 20,5 miljoner kronor inför en notering på Aktietorget där aktien ska börja handlas den 16 mars. Bolaget värderas inför nyemissionen till 27,3 miljoner kronor. Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie och teckningstiden pågår till den 9 februari. Nyemissionen riktar sig främst till befintliga 4.000 aktieägare, som erhållit aktier i Initiator Pharma som en avknoppning från Saniona.

Initiator Pharma är ett danskt läkemedelsbolag med huvudfokus på läkemedelskandidaten IPED2015 som utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion, ED, det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Kapitaltillskottet från nyemissionen ska användas för att finansiera inledande omfattande studier och vidareutveckling av IPED2015.

Erektil dysfunktion drabbar i dagsläget 150 miljoner män och siffran väntas öka till 320 miljoner män år 2025. Initiator Pharma vänder sig till den målgrupp på 30-40 procent av dessa, motsvarande över 100 miljoner män, som inte svarar på dagens PDE5-hämmare med välkända läkemedel inom området som Viagra och Cialis. Marknaden för erektil dysfunktion är idag värd 4,3 miljarder dollar.

Bolaget befinner sig nu i en preklinisk fas med ambitionen att inleda kliniska studier inom 18 månader. IPED2015 är redo att produceras i enlighet med GMP inför kommande toxikologi- och säkerhetsstudier. Bolaget tar sikte på att driva utvecklingen fram till genomförd fas II proof of concept, vilket bedöms ta tre till fyra år med ett bedömt kapitalbehov på totalt 60 till 80 miljoner kronor. Därefter är målet att utlicensiera läkemedelskandidaten eller tillhandahålla en exit för aktieägarna.

Claus Elsborg Olesen framhåller att bolaget riktar sig mot att uppfylla ett tydligt medicinskt behov med stor kommersiell potential. Den tidigare ägaren Saniona har redan genomfört en hel del resurskrävande arbete, vilket innebär att Initiator Pharma anser sig ha ett starkt prekliniskt datapaket för IPED2015.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Initiator Pharma
exclusive healthcare ipo